Mart Diamonds to nie tylko najpiękniejsze diamenty, to także ludzie którzy tworzą naszą firmę …
Mirosław SZUMLICZ
Mirosław SZUMLICZDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Andrzej WOŹNIAK
Andrzej WOŹNIAKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Beata GĄSIOR
Beata GĄSIOR Doradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Gerard SEKUŁA
Gerard SEKUŁADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Dominik ZABARYŁO
Dominik ZABARYŁODoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Adam MALIŃSKI
Adam MALIŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Marta MENDRYCH
Marta MENDRYCHDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Krzysztof JABŁONOWSKI
Krzysztof JABŁONOWSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Anna MACHURA
Anna MACHURADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Artur SZCZURKIEWICZ
Artur SZCZURKIEWICZDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Jacek KUPTEL
Jacek KUPTELDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Małgorzta GLIŃSKA
Małgorzta GLIŃSKADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Michał BARTOSZEK
Michał BARTOSZEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Iwona PRĄDZYŃSKA
Iwona PRĄDZYŃSKADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Adam GADACZEK
Adam GADACZEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Roch WITKOWSKI
Roch WITKOWSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Tadeusz KUBICKI
Tadeusz KUBICKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Jan LEWANDOWSKI
Jan LEWANDOWSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Bogusław FILEK
Bogusław FILEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Włodzimierz JASIŃSKI
Włodzimierz JASIŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Michał DZIEDZIC
Michał DZIEDZICDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Michał GRUSZCZYŃSKI
Michał GRUSZCZYŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Krzysztof SZŁAPA
Krzysztof SZŁAPADyrektor ds. Rozwoju Regionalnego
Biuro Regionalne
Mart Diamonds S.A.
w Krakowie
Beata GĄSIOR
Beata GĄSIORDyrektor ds. Rozwoju Rynku
Mart Diamonds S.A.
Krzysztof JABŁONOWSKI
Krzysztof JABŁONOWSKIDyrektor ds. Rozwoju Rynku
Mart Diamonds S.A.
Stanisław KACZMAREK
Stanisław KACZMAREKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Poznaniu
Agnieszka WINDAK
Agnieszka WINDAKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Krakowie
Paweł LEWANDOWSKI
Paweł LEWANDOWSKIDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Warszawie
Lech PAWŁUSIK
Lech PAWŁUSIKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Bydgoszczy
Marcin DĄBKOWSKI
Marcin DĄBKOWSKIDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Warszawie
Katarzyna MATWIEJCZUK
Katarzyna MATWIEJCZUKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Lublinie