Mart Diamonds to nie tylko najpiękniejsze diamenty, to także ludzie którzy tworzą naszą firmę …
Mirosław SZUMLICZ
Mirosław SZUMLICZDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Andrzej WOŹNIAK
Andrzej WOŹNIAKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Beata GĄSIOR
Beata GĄSIOR Doradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Gerard SEKUŁA
Gerard SEKUŁADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Jan LEWANDOWSKI
Jan LEWANDOWSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Adam MALIŃSKI
Adam MALIŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Marta MENDRYCH
Marta MENDRYCHDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Michał BARTOSZEK
Michał BARTOSZEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Beata JARZĄBEK
Beata JARZĄBEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Szymon KRAJEWSKI
Szymon KRAJEWSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Wojciech DOBOSZ
Wojciech DOBOSZDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Konrad KOSOWICKI
Konrad KOSOWICKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Małgorzata REPETOWSKA
Małgorzata REPETOWSKADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Adam GADACZEK
Adam GADACZEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Bartosz CHMIELEWSKI
Bartosz CHMIELEWSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Włodzimierz JASIŃSKI
Włodzimierz JASIŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Jacek ŚWIĘS
Jacek ŚWIĘSDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Maria SOWA
Maria SOWADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Bogusław FILEK
Bogusław FILEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Michał GRUSZCZYŃSKI
Michał GRUSZCZYŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Renata WEDMAN
Renata WEDMANDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Krzysztof SZŁAPA
Krzysztof SZŁAPADyrektor ds. Rozwoju Regionalnego
Biuro Regionalne
Mart Diamonds S.A.
w Krakowie
Beata GĄSIOR
Beata GĄSIORDyrektor ds. Rozwoju Sieci
Mart Diamonds S.A.
Piotr GRUSZECKI
Piotr GRUSZECKIDyrektor Handlowy ds Sieci Dystrybucji
Mart Diamonds S.A.
Roch WITKOWSKI
Roch WITKOWSKIDyrektor ds. Rozwoju Regionalnego
Biuro Regionalne
Mart Diamonds S.A.
w Poznaniu
Stanisław KACZMAREK
Stanisław KACZMAREKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Poznaniu
Agnieszka WINDAK
Agnieszka WINDAKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Krakowie
Paweł LEWANDOWSKI
Paweł LEWANDOWSKIDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Warszawie
Lech PAWŁUSIK
Lech PAWŁUSIKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Bydgoszczy
Katarzyna MATWIEJCZUK
Katarzyna MATWIEJCZUKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Lublinie
Jacek HERMAN
Jacek HERMANDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Katowicach
Jerzy Maciej KURC
Jerzy Maciej KURCDyrektor Handlowy d/s Sieci Dystrybucji
Mart Diamonds S.A.