Mart Diamonds to nie tylko najpiękniejsze diamenty, to także ludzie którzy tworzą naszą firmę …
Mirosław SZUMLICZ
Mirosław SZUMLICZDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Andrzej WOŹNIAK
Andrzej WOŹNIAKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Małgorzata KOCHANEK
Małgorzata KOCHANEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Artur ZASZCZUDŁOWICZ
Artur ZASZCZUDŁOWICZDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Lucjan HAWROT
Lucjan HAWROTDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Beata GĄSIOR
Beata GĄSIOR Doradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Halina JAKUBAS
Halina JAKUBASDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Adam MALIŃSKI
Adam MALIŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Barbara KUDER
Barbara KUDERDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Anna MACHURA
Anna MACHURADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Małgorzta GLIŃSKA
Małgorzta GLIŃSKADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Danuta RADZIKOWSKA
Danuta RADZIKOWSKADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Tadeusz KUBICKI
Tadeusz KUBICKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Michał GRUSZCZYŃSKI
Michał GRUSZCZYŃSKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Anna DUDA
Anna DUDADoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Julian BIELECKI
Julian BIELECKIDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Bogusław FILEK
Bogusław FILEKDoradca d/s inwestycji
diamentowych
Mart Diamonds S.A.
Krzysztof SZŁAPA
Krzysztof SZŁAPADyrektor ds. Rozwoju Regionalnego
Biuro Regionalne
Mart Diamonds S.A.
w Krakowie
Stanisław KACZMAREK
Stanisław KACZMAREKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Poznaniu
Agnieszka WINDAK
Agnieszka WINDAKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Krakowie
Paweł LEWANDOWSKI
Paweł LEWANDOWSKIDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Warszawie
Lech PAWŁUSIK
Lech PAWŁUSIKDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Bydgoszczy
Marcin DĄBKOWSKI
Marcin DĄBKOWSKIDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne Mart Diamonds S.A.
w Warszawie
Beata GĄSIOR
Beata GĄSIORDyrektor Regionalny
Biuro Regionalne w Katowicach
Mart Diamonds S.A.