Inwestowanie w diamenty jest doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela lub stworzenie dopasowanej indywidualnej inwestycji – własnego super funduszu. Historycznie diamenty są bardzo bezpiecznym systemem lokacji finansów, charakteryzującym się bezpiecznym i stałym wzrostem wartości. Na pewno nie są idealne na krótki okres inwestycji, chyba że rozpatrujemy je jako produkt typowo „pośredniczący” – umożliwiający obrót nimi w krótkich okresach czasu, poprzez zakup i sprzedaż na rynku, innym Klientom. Diamenty są doskonałym medium dla długoterminowej inwestycji, mającej tę przewagę nad wszystkimi innymi iż jest to inwestycja w fizyczny produkt, który znajduje się w naszym posiadaniu, dający dodatkowe możliwości. Bezpieczeństwo inwestowania w diamenty jest bardzo wysokie. Przemysł reguluje rynek, aby utrzymać stabilne ceny, wyczerpujące się złoża i rosnący popyt także będą wpływać w najbliższych latach na wzrost ich wartości. Musimy pamiętać iż wśród wszystkich kamieni szlachetnych – diament pozostaje najpopularniejszym i najbardziej kosztownym klejnotem na całym świecie. Przewagą diamentów nad innymi produktami inwestycyjnymi jest ich dyskrecja, łatwość w transporcie, brak dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem i obsługą. W przeciwieństwie do nieruchomości lub sztuki – inwestycja w diamenty może być rozłożona na kilka kamieni dających sumarycznie docelową wartość.

Odpowiedni wybór diamentu przeznaczonego pod inwestycję powinien być poprzedzony analizą potrzeb, założeń jakie Klient stawia przez taką formą lokacji finansów. Dobór kamieni będzie rzutował w późniejszym czasie nie tylko na osiągnięty wynik, może być ważny także w momencie realizacji zysków z inwestycji. Nie wszystkie diamenty są idealne dla inwestycji a skuteczny wybór odpowiednich kamieni to bardzo często połączenie kilku ważnych kryteriów.

Określenie kwoty którą chcemy ulokować w diamentach jest sprawą kluczową. Choć wydaje się prostym określenie ile możemy przeznaczyć na zakup diamentu, należy sobie zadać proste pytanie – czy przeznaczoną kwotę na inwestycje ulokować w jednym dużym kamieniu, czy może lepiej w kilku nieco mniejszych. Duży, bezpieczny portfel i jego dywersyfikacja pozwala inwestować w duże, pojedyncze kamienie, które lepiej utrzymują wartość i częściej drożeją. Jeśli jednak w momencie wyboru diamentów jako inwestycji pojawia się przeświadczenie iż być może w szybszym czasie, do zakładanego będziemy chcieli lub będziemy zmuszeni do częściowego wyjścia z programu – warto wybrać kilka kamieni mniejszych. W miarę potrzeb możemy sprzedać jeden kamień lub dwa, reszta zaś może nadal wypracowywać zysk.

Wiadomo iż wartość diamentów wzrasta diametralnie wraz z wzrostem ich masy i jakości.  Jakość wybieranego diamentu powinna być jak najlepsza, w możliwej klasie barwy i czystości w zadanej cenie. Wielkość samego kamienia ma także ogromne znaczenie. Wiadomo że im większy diament oraz im lepsza jego jakość tym rzadszy jest to okaz, a nauczeni prawami rynku dotyczącymi podaży i popytu – wiemy doskonale iż mała dostępność jakiegoś produktu zawsze przekłada się na wzrost jego wartości.

Cena jako czynnik najważniejszy, decyduje o powodzeniu naszej inwestycji już na samym jej początku. Odniesieniem do realnych tendencji, cen i nastrojów na diamentowym rynku jest cennik RAPAPORT. Jeśli uda nam się zakupić diament w cenie zbliżonej do tej prezentowanej w w/w zestawieniu, możemy tratować naszą transakcję jako doskonały wstęp do inwestycji, biorąc oczywiście pod uwagę założenia dotyczące jakościowego doboru kamienia. Wieloletnie doświadczenie oraz fizyczna obecność na giełdach diamentowych, hurtowy obrót diamentami pozwala nam dostarczać diamenty, także klientom detalicznym, w cenach z dużym upustem od cen hurtowych. Dyskont na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu procent pozwala już na początku inwestycji zyskać spory zapas kwoty potrzebnej do zainwestowania, co realnie przekłada się na poprawę jakości oraz wielkości zakupionego diamentu, a także generuje już na początku realny, zysk.

Przy wyborze i zakupie diamentów inwestycyjnych nie możemy zapominać o ich certyfikatach. Certyfikat stanowi nieodłączną część diamentowej inwestycji. Dokument potwierdza jakość zakupionego diamentu , jego parametry a przez to także i naszą inwestycję. O ile przy zakupie diamentów do oprawy biżuteryjnej możemy sobie pozwolić na zakup kamieni bez dokumentacji certyfikacyjnej, o tyle zakup kamienia pod inwestycję bez certyfikatu przełoży się na jego drastyczny spadek wartości przy późniejszej jego odsprzedaży. Warto wybierać diamenty które prócz certyfikatu posiadają także dodatkowe zabezpieczenie identyfikacyjne w postaci laserowej inskrypcji na swojej rondyście (więcej na ten temat można przeczytać tutaj)

Oczywiście wybór odpowiedniego kamienia, stworzenie idealnej inwestycji w oparciu o nasze potrzeby i oczekiwania, a docelowo osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji nie będzie możliwe bez odpowiedniego „zaplecza”. Wybór odpowiedniego dostawcy naszych diamentów, firmy o długoletniej tradycji, ugruntowanej pozycji na rynku, mającej możliwości i umożliwiającej swoim Klientom nie tylko najlepszy zakup ale i późniejszą odsprzedaż posiadanych kamieni – to tak naprawdę jedno z ważniejszych kryteriów jakie powinno się brać pod uwagę decydując się na zakup diamentów inwestycyjnych. W Mart Diamonds nie tylko umożliwiamy dostęp do największej, realnej oferty diamentów w tej części Europy, nie tylko służymy radą oraz pomocą przy wyborze odpowiednich kamieni ale także oferujemy naszym Klientom szereg usług dodatkowych. Prócz możliwości depozytacji zakupionych diamentów, darmowych wycen, umożliwiamy także naszym Klientom możliwość realizacji zysków z inwestycji czyli odsprzedaż zakupionych diamentów poprzez nasz system dystrybucji.