Opublikowane po raz pierwszy w 1978 roku, przez nowojorskiego brokera diamentów, Martina Rapaport , zestawienie cen hurtowych diamentów – dziś stanowi odnośnik dla cen transakcyjnych zawieranych pomiędzy diamentowymi brokerami na całym świecie. Przez lata system rozrósł się i dziś zbiera dane z prawie każdego segmentu rynku diamentowego, stanowiąc realne odzwierciedlenie cen diamentów szlifowanych w obrocie hurtowym.
Cennik RAPAPORT (Rapaport Diamond Report w skrócie często określany jako RDR) będący obowiązkowym narzędziem pracy diamentowych brokerów, a także źródłem informacji dla inwestorów, jest publikowany w każdy piątek, osobno dla diamentów w szlifie brylantowym i osobno dla kamieni w pozostałych kształtach szlifu. Ceny są ujęte dość szczegółowo, pozwalając dokonać wyceny każdego kamienia, w oparciu o jego masę, barwę, czystość oraz jakość szlifu.
Cennik jest płatny, tak samo zresztą jak dostęp do całego systemu, jednakże jest to główne narzędzie pracy każdego brokera diamentów na świecie. Otrzymując ofertę powinniśmy zwrócić szczególną uwagę czy zawiera ona informację o relacji oferowanej ceny do cen RAPAPORT, z określeniem także daty publikacji cennika. Warto taką ofertę otrzymać na piśmie. To że dostęp do cennika RAPAPORT jest płatny nie może stanowić podstawy do odmowy podania relacji przedstawionej oferty do RDR.