MART DIAMONDS S.A.
DEPARTAMENT SPRZEDAŻY 💎 BIURO CENTRALNE

MART DIAMONDS DYSTRYBUCJA sp. z o.o.
CENTRYM DYSTRYBUCYJNE DIAMENTÓW W POLSCE

ul. Gliwicka 2
40-079 Katowice

INFOLINIA 801 080 531
tel  +48 32 4450996
fax +48 58 3509211
e-mail: info@martdiamonds.pl

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY MART DIAMONDS S.A.
BIURO REGIONALNE W BYDGOSZCZY
Centrum Biznesu
ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz

tel. 52 321 35 75
e-mail: bydgoszcz@martdiamonds.pl

Dyrektor Biura
Lech Pawłusik

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
SZKOLENIOWO – DYSTRYBUCYJNE
MART DIAMONDS S.A.

ul. Lipowa 34
55-093 Borowa Oleśnicka

tel. 71 70 00 150
fax 71 70 00 151

e-mail: borowa@diamondpalace.pl

Dyrektor Biura
Piotr Gruszecki

likePolub nasze biuro

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY MART DIAMONDS S.A.
BIURO REGIONALNE W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 12 lok.12,
31-510 Kraków

tel. 12 307 89 00
e-mail: krakow@martdiamonds.pl

Dyrektor Biura
Agnieszka Windak

likePolub nasze biuro 

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY MART DIAMONDS S.A.
BIURO REGIONALNE W LUBLINIE

Krakowskie Przedmieście 9
(wejście od ul. Zielonej 6)
20-002 Lublin

tel. 607 696 066

e-mail: lublin@martdiamonds.pl

Dyrektor Biura
Katarzyna Matwiejczuk

Polub nasze biuro  like

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY MART DIAMONDS S.A.
BIURO REGIONALNE W POZNANIU
ul. Staszica 2 lok.7
60-527 Poznań

tel. 61 222 43 10
517 923 264

e-mail: poznan@martdiamonds.pl

Dyrektor Biura
Stanisław Kaczmarek

likePolub nasze biuro

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY MART DIAMONDS S.A.
BIURO REGIONALNE W WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 436
00-695 Warszawa

tel. 22 810 80 00
e-mail: warszawa@martdiamonds.pl

Dyrektor Biura
Paweł Lewandowski

likePolub nasze biuro

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY MART DIAMONDS S.A.
BIURO REGIONALNE W KATOWICACH
ul. Gliwicka 2 lok. 6
40-079 Katowice

tel. 32 760 55 56
e-mail: katowice@martdiamonds.pl

Dyrektor Biura
Jacek Herman +48 501 317 787